Poděkování

Děkujem za vyplnění.

Porovnat výpisy

Porovnat