Výsledky vyhledávání

NAŠE SLUŽBY

REALIT-STAV RK s.r.o. Vám nabízí služby:

 • jsme s dobou a tak pro úspěšný prodej připravíme kvalitní prezentaci za pomoci VIDEOPROHLÍDKY, 3D SCANU, profi nafocení, zpracování půdorysu….
 • zajištění ucelených právních služeb,
 • zajištění smluvní dokumentace od A do Z ve spolupráci s advokátní kanceláří
  (sepsání potřebných smluv ke zprostředkování nemovitosti, smlouvy pro věcná břemena, pronájmu nemovitosti, úschovy kupní ceny, sepsání vkladu do Katastru nemovitostí, předávací protokol),
 • zprostředkování nákupu a prodeje nemovitosti,
 • zprostředkování pronájmu nemovitosti,
 • zajistíme geodetické zaměření a vypracování geometrického plánu,
 • zajistíme vypracování PENB (Průkazka energetické náročnosti budovy) a energetického štítku,
 • zajistíme vypracování znaleckého posudku nemovitosti,
 • řešíme zástavní práva a věcná břemena,
 • řešíme situace exekučního řízení a oddlužení,
 • zajistíme prodej i výkup spoluvlastnického podílu,
 • zajistíme výkup nemovitosti do 48 hodin,
 • zajistíme hypoteční a úvěrové poradenství,
 • nemovitost připravíme pro kvalitní prezentaci jak tištěnou tak i osobní,
 • zajistíme prezentaci v tisku a prezentaci na nejvyhledávanějších realitních internetových portálech,
 • pravidelně jsme oslovování zájemci o koupi nemovitosti, v tuto chvíli máme pro Vás řadu potencionálních klientů.

Porovnejte nabídky